Archiwum dla miesiąca: listopad 2019


Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. do wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz podatku od towarów i usług VAT posłuży indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

Numer mikrorachunku podatkowego można sprawdzić korzystając z generatora na stronie podatki.gov.pl lub można otrzymać go w dowolnym urzędzie skarbowym.

Do sprawdzenia własnego numeru rachunku niezbędny jest identyfikator NIP lub PESEL, przy czym należy zwrócić uwagę na poprawne podanie danych identyfikacyjnych, gdyż od tego zależeć będzie prawidłowe wygenerowanie numeru rachunku.

Dotychczasowe rachunki bankowe na które obecnie wpłacamy zobowiązania podatkowe będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., a po tej dacie należy dokonywać wpłat wyłącznie na nowe mikrorachunki podatkowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/