Archiwum dla miesiąca: listopad 2018


Zmiany w leasingu i eksploatacji pojazdów od stycznia 2019 roku

Od stycznia 2019 roku zmianie ulegają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych w zakresie zakupu, leasingu i eksploatacji pojazdów osobowych.

Zmianie z 20.000 EUR do 150.000 PLN ulegnie limit kosztów dla aut z silnikami spalinowymi oraz z 30.000 EUR do 225.000 PLN dla aut elektrycznych. Zmiany będą obejmować leasing, tym samym nowe limity obejmą taką formę użytkowania aut. Aby móc skorzystać z możliwości zaliczenia pełnych rat do kosztów należy odpowiednią umowę podpisać jeszcze do końca 2018 roku.

Ponadto, od stycznia 2019 roku, do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć tylko 75% wydatków związanych z eksploatacją pojazdów osobowych, nie jak do tej pory 100%.

Od 1 stycznia 2019 r. niektórzy przedsiębiorcy zapłacą niższe składki ZUS

Od 1 stycznia 2019 r. niektórzy przedsiębiorcy zapłacą niższe składki ZUS

Począwszy od 1 stycznia 2019 r., przedsiębiorcy będą mogli opłacać niższe składki ZUS, które będą uzależnione od osiągniętych przychodów. Z nowych preferencji będą mogły skorzystać osoby prowadzące jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą (oraz osoby z nimi współpracujące), które spełnią określone warunki.

Z preferencji w postaci opłacania składek w wysokości zależnej od przychodu będą mogły skorzystać wyłącznie:

  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

 

Osoby te będą mogły skorzystać z tej preferencji pod warunkiem m.in., że:

  • roczna kwota osiągniętych przez nich przychodów w roku poprzednim nie przekroczy kwoty 63 000 zł,
  • prowadziły działalność gospodarczą w roku poprzednim co najmniej przez 60 dni kalendarzowych.

 

Przedsiębiorcy będą mogli opłacać składki od podstawy wymiaru składek zależnej od przychodu maksymalnie przez okres 3 lat (36 miesięcy) w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych.

Z preferencji w oskładkowaniu nie mogą korzystać osoby, które w poprzednim roku prowadziły (oprócz działalności gospodarczej) także pozarolniczą działalność m.in.:

  • jako wspólnicy spółek osobowych,
  • w zakresie wolnego zawodu,
  • jako osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, placówkę na podstawie przepisów prawa oświatowego;
  • opłacają składki na preferencyjnych warunkach, tj. od podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • w poprzednim roku opłacały zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług czyli osoby, które zostały zwolnione z podatku VAT, gdyż wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł;
  • wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały czynności wchodzące w zakres prowadzonej działalności w ramach stosunku pracy.