Archiwum dla miesiąca: grudzień 2020


Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 1 stycznia 2021 r. przepisy ustawy o PPK będą obowiązywały wszystkie podmioty zatrudniające. Oznacza to, że do obowiązków z niej wynikających będą musieli dostosować się zatrudniający co najmniej jednego pracownika lub zleceniobiorcę, za którego opłacane są składki emerytalno-rentowe.

Terminy jakie obowiązują podmioty do podjęcia działania to:

  • do dnia 23 marca 2021 r. podmiot musi zawrzeć porozumienie w sprawie wyboru instytucji finansowej,
  • do dnia 23 kwietnia 2021 r. podmiot musi zawrzeć umowę o zarządzanie PPK,
  • do dnia 10 maja 2021 r. podmiot musi podpisać umowę o prowadzenie PPK.

Wsparciem we wdrożeniu przepisów ustawy o PPK służą instytucje finansowe, które zajmują się obsługą PPK.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania PPK można znaleźć na stronie https://www.mojeppk.pl/