PIT zero dla młodych od 1 sierpnia 2019 roku

fot. Sylvain Sonnet/Getty Images

 

Według propozycji Ministerstwa Finansów od 1 sierpnia 2019 roku ma zacząć obowiązywać ulga dla młodych pracowników do ukończenia 26 roku życia.

Ulgą mają być objęte przychody z umów o pracę oraz umów zlecenia.

 

Limit zwolnienia to kwota w wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

W 2019 roku limit zwolnienia wyniesie 5/12 wymienionej kwoty, gdyż zwolnienie dotyczyć będzie okresu 5 miesięcy od sierpnia do grudnia i wyniesie 35 636,67 zł.

Ulga będzie dotyczyć przychodów uzyskanych od sierpnia 2019 r.