Archiwum dla miesiąca: czerwiec 2018


300 ZŁ DLA UCZNIA – WNIOSKI OD 1 LIPCA 2018r

Minister pracy przypomniała w polskim radiu, że wnioski o wypłatę świadczenia w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka w ramach programu „Dobry start” będzie można składać za pośrednictwem internetu od 1 lipca 2018r., a w tradycyjnej formie papierowej od 1 sierpnia 2018r.
W ramach programu „Dobry start” będzie wypłacane przysługujące raz w roku jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. Świadczenie będzie przysługiwało dziecku lub osobie uczącej się do 20. roku życia. W przypadku niepełnosprawnych dzieci lub niepełnosprawnych osób uczących się świadczenie będzie wypłacane do 24. roku życia. Wniosek mogą składać nie tylko rodzice, ale też np. opiekunowie lub rodziny zastępcze.
Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługiwałoby nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).
Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną. Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną (np. wysłane pocztą). Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.
Rozpatrzenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku złożonego w lipcu i sierpniu oraz wypłata świadczenia nastąpią nie później niż do końca września.
Po raz pierwszy program ma objąć uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – przez powiaty.