Szkolenia i wsparcie

Oferujemy możliwość przeprowadzenia szkoleń tematycznych dla pracowników w siedzibie klienta. Tematyka szkolenia oraz czas i forma uzgadniane są dla każdego ze szkoleń indywidualnie.

Oferujemy wsparcie w zakresie obsługi oprogramowania księgowego CDN OPT!MA.

Wymienione wsparcie dotyczy pomocy księgowym korzystającym z systemu komputerowego CDN OPT!MA w formie:

 • Pomocy przy czynnościach konfiguracyjnych związanych zarówno z wdrożeniem jak i etapem bieżącej eksploatacji programu,
 • Pomoc w definiowaniu zestawień księgowych wymaganych przepisami ustawy o rachunkowości oraz dla celów informacyjnych i innych potrzeb,
 • Bieżące wsparcie dotyczące pomocy związanej z rozwiązywaniem problemów z obsługą wymienionych wyżej modułów,
 • Szkolenia w zakresie obsługi modułów:
  • Księga handlowa,
  • Księga podatkowa,
  • Kadry i płace,
  • Środki trwałe.