Oferujemy możliwość skorzystania z następujących usług dodatkowych:

  • Audyt rachunkowy, polegający na weryfikacji ksiąg rachunkowych pod kątem zgodności ich prowadzenia z przepisami o rachunkowości,
  • Audyt podatkowy, polegający na:
    • weryfikacji ewidencji księgowych pod kątem poprawności ich prowadzenia,
    • prawidłowości ustaleń zobowiązań podatkowych, wymaganych przez przepisy ustaw podatkowych.
  • Nadzór nad księgami rachunkowymi prowadzonymi przez wewnętrzną księgowość,
  • Sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną deklaracji dla PFRON,
  • Sprawozdawczość dla GUS,
  • Ochrona środowiska.