Obniżenie limitu kwotowego transakcji gotówkowych

Od 1 stycznia 2017 r. obniżeniu ulega limit kwotowy transakcji między przedsiębiorcami, które mogą być zapłacone w formie gotówkowej. Kwota transakcji, która może być zapłacona bez pośrednictwa rachunku płatniczego zostanie obniżona z obecnych 15.000 EUR do 15.000 PLN.

Naruszający powyższe zasady przedsiębiorca objęty będzie sankcjami. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych ustalają w tym przypadku ograniczenia kwot jakie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Skontaktuj się z nami -> kontakt@teambuchalter.pl