Nowa ulga inwestycyjna dla firm

Celem inicjatywy jest wprowadzenie możliwości skorzystania z ulgi inwestycyjnej, czyli rozszerzenie zakresu jednorazowej amortyzacji środków trwałych, takich jak maszyny i urządzenia. Chodzi o zakupy w przedziale między 10 a 100 tys. Zł. Będzie więc możliwość do dokonania zakupów, które były dotychczas odkładane, np. robotów, maszyn czy komputerów. Co ważne, nie będzie można w ten sposób rozliczyć zakupu samochodu ani nieruchomości. Ułatwienie dokonania inwestycji skierowane jest przede wszystkim do małych i średnich firm, jednak z ulgi będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy.

Według Ministerstwa Rozwoju obecnie do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć cały koszt nabycia w kwocie do 3,5 tys. zł. Nowela rozszerzy możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych o odpisy jednorazowe na kwotę nieprzekraczającą w skali roku 100 tys. zł. Warunkiem skorzystania z ulgi będzie dokonanie w danym roku podatkowym zakupu lub zakupów na kwotę nie mniejszą niż 10 tys. zł. Ponadto, nowe prawo da możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłat na poczet nabycia środków trwałych, które zostaną dostarczone w latach kolejnych. Ulga obejmuje nowe środki trwałe zaliczone do grupy 3-6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, tj. maszyny i urządzenia.

Nowelizacje przepisów ustaw podatkowych mają wejść w życie w drugim kwartale 2017 roku.

Skontaktuj się z nami -> link do kontakt@teambuchalter.pl