Nowa kwota wolna o podatku

Od 1 stycznia 2017 r. kwota zmniejszająca podatek w danym roku podatkowym jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu i wynosi:

Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek
nie więcej niż 6.600 zł 1.188,00 zł
więcej niż 6.600 zł i nie więcej niż 11.000 zł 1.188,00 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł) ÷ 4.400 zł
więcej niż 11.000 zł i nie więcej niż 85.528 zł 556,02 zł
więcej niż 85.528 zł i nie więcej niż 127.000 zł 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł

Oznacza to, że po przekroczeniu dochodu w kwocie 127.000 zł kwota zmniejszająca podatek nie będzie przysługiwać.

Do 20 stycznia 2017 r. jest czas na dokonanie wyboru formy opodatkowania na rok 2017. Osiągając dochody przekraczające kwotę pozwalającą na korzystanie z kwoty zmniejszającej podatek warto zastanowić się nad wyborem opodatkowania w formie 19% liniowego podatku dochodowego.

Skontaktuj się z nami -> kontakt@teambuchalter.pl