Jeden przelew do ZUS zamiast czterech

Teraz przedsiębiorca musi dokonywać kilku przelewów do ZUS. Dzięki zmianom i wprowadzeniu indywidualnego rachunku składkowego będzie mógł dokonać jednej wpłaty. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy w tej sprawie.

Nowelizacja przepisów przewiduje, że każdy przedsiębiorca będzie posiadał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacać wszystkie należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca będzie dokonywał tylko jednej wpłaty zamiast dotychczasowych trzech lub czterech.

Z nowelizacji wynika więc, że jedna wpłata do ZUS zastąpi dotychczasowe składki na:

  •     Ubezpieczenia społeczne,
  •     Ubezpieczenie zdrowotne,
  •     Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  •     Fundusz Emerytur Pomostowych.

W projekcie mowa jest także o wprowadzeniu ułatwień dla płatników składek jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami. Będzie to możliwe dzięki zrównaniu – pod względem prawnym – zaświadczeń wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Natomiast pozostałe przepisy ustawy dotyczące min. zaświadczeń o niezaleganiu czy kwestii „outsourcingu” w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy.

Skontaktuj się z nami -> link do kontakt@teambuchalter.pl