E-SKŁADKA OD STYCZNIA 2018 R.

Od 1 stycznia 2018 r. będzie można opłacić składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Od 1 października 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłanie listem poleconym informacji o nowym numerze rachunków.
Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, wystarczy wysyłać tylko jeden przelew łącznie na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.
Obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Trzeba podać ZUS wiele danych, które pomagają zaksięgować i rozliczyć wpłaty.
Od 1 stycznia składki będą opłacane zwykłym przelewem, takim, jakim np. płacimy za prąd. Na przelewie należy podać tylko numer rachunku bankowego – numer rachunku składkowego. Wpłatę ZUS od razu zaksięguje i rozliczy na koncie.
Każda wpłata zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Będzie to zrobione na podstawie składek z ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez albo utworzonej przez ZUS, jeśli jest się zwolnionym z jej przekazywania). Podzielona wpłata zostanie rozliczona na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.
Ważne!
Jeśli do końca grudnia 2017 roku nie dostaniesz informacji o numerze rachunku albo jeśli zgubisz list, koniecznie skontaktuj się z ZUS. Numer rachunku otrzymasz w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).
Jeśli nie będziesz znać swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.
Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej