Doradztwo podatkowe obejmuje:

  • Udzielanie porad podatkowych,
  • Wydawanie interpretacji podatkowych w formie pisemnej,
  • Występowanie z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej ,
  • Reprezentowanie przed organami podatkowymi,
  • Udział w postępowaniach kontrolnych i sprawdzających,
  • Audyt podatkowy.